اتحاد دانش آموزان سلام صادقیه

سلام صادقیه
سلام مبین معافی هستم
دانش آموز کلاس شهید فهمیده مدرسه ی سلام صادقیه
وبلاگ تمامی مطالب درونش هستت
لازم است تشکر کنم از جناب آقای مزینی دبیر محترم پیام های آسمانی